Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 9 czerwca w Bogatyni odbyło się spotkanie Strony Społecznej trzech Społecznych Rad Konsultacyjnych działających w Linii Biznesowej PGE GiEK S.A. i Spółkach Zależnych ze stroną Pracodawców, przedstawicielami Zarządu PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A.

Plenarne posiedzenie dotyczyło oceny postępu prac związanych z realizacją Porozumienia z dnia 17 października 2015 r. w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego wszczętego w dniu 7 stycznia 2015 roku. Przypomnijmy, że w dotychczasowych negocjacjach Strona Społeczna odrzuciła w całości projekt Paktu przedstawiony przez Zarząd PGE GiEK S.A.  jako niespełniający warunków i założeń Porozumienia, następnie przedstawiła swój projekt Paktu – Porozumienia kończącego spory zbiorowe, w którym po dokonaniu zmian i wniesienia uwag przez Pracodawców nie pozostało nic z głównych założeń i propozycji Związków Zawodowych, które byłyby spełnieniem postulatów zawieszonych sporów i mogły by je zakończyć. Pisemna odpowiedź dotycząca naszego projektu Porozumienia - udzielona przez Stronę Pracodawców dnia 31.05.2016r. - nie pozostawiała żadnego pola do negocjacji i wskazywała jednocześnie na zupełnie odmienną interpretację zapisów Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych oraz wizję i spojrzenie zarządzających np. na trwałość stosunku pracy bez uwzględnienia etatyzacji kosztem nieokreślonej restrukturyzacji.

Komunikat organizacji związkowych KWB Bełchatów:

"Dobra zmiana - czyli nowi fachowcy w Bełchatowie" oraz "Dobra zmiana - czyli wygaszanie Bełchatowa"

Komunikat do pobrania  T U T A J

W związku z decyzjami personalnymi Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - dotyczących zmian na stanowisku Dyrektora Kopalni Bełchatów, organizacje związkowe wystosowały pismo do Ministra Energii ( od kwietnia pod ten resort podlega Grupa Kapitałowa PGE ).

Zmiany w składach Zarządów / Rad Nazdorczych poszczególnych linii biznesowych Spółki PGE dokonują się od kilku miesięcy - dotyczy to: Centrali PGE w Warszawie, PGE GiEK w Bełchatowie, PGE Dystrybucja w Lublinie, PGE Obrót w Rzeszowie, PGE Eneria Odnawialna w Warszawie. Tak samo jak zmiany w spółkach: Elbest, Ramb, MegaSerwis.... wkrótce, Betrans, Bestgum Polska,..

Zmiany te - choć przewidywalne - wynikłe z roszad politycznych, których źródłem są jesienne wyniki wyborów parlamentarnych, powinny być dokonywane tam, gdzie ewidentnie sposób zarządzania był sprzeczny z interesem gospodarczym Spółki PGE, a w końcowym efekcie Skarbu Państwa. Zmiany w podmiotach, której właścicielem jest Państwo winny cechować się gospodarnością, rzetelnością, legalnością, w powiązaniu z konstytucyjną zasadą społecznej gospodarki rynkowej. Czy oczekiwany przez wielu Polaków proces tych zmian, realizowany jest zgodnie z oczekiwaniami ? - na to pytanie odpowiedź staje się wieloznaczna, tak samo jak zadane pytanie. 

Czy dotychczasowe zmiany w Zarządzie PGE GiEK na Węglowej w Bełchatowie - były i są potrzebne? Czy wymiany Dyrektorów / członków Dyrekcji Oddziałów Spółki PGE GiEK były i są potrzebne? Czy wymiany Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek zależnych i nadzorowanych przez PGE GiEK - były i są potrzebne? Rzeczywistość polityczna mówi, że TAK. Rzeczywistość polityczna nie dba o gospodarność ani o fachowość. Liczą się kolejne - nowe po okresie PO-PSL - układy. Transfery personalne z terenu województwa dolnośląskiego na teren powiatu bełchatowskiego stają się codziennością. I nie ma znaczenia, czy osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ważne - jeśli nie Najważniejsze, że posiadają kwalifikacje polityczne. 

Stopień zniecierpliwienia poziomem tych antygospodarczych zmian jest szeroko oceniany i komentowany przez naszych pracowników - zarówno Kopalni i Elektrowni Bełchatów, a także z równie silnym poziomem emocji w lokalnych Spółkach PGE GiEK S.A. Duża rzesza pracowników oczekująca zmian w sposobie zarządzania daną firmą, oczekuje również zmian w kształtowaniu i zabezpieczeniu perspektyw działaności Oddziałów/Spółek, zapewnieniu miejsc pracy, poziomu wynagrodzeń. Czy pozytwne i dające nadzieję hasło "Damy radę" zmieni oblicze naszych Oddziałów i Spółek - w domyśle "na gorsze"? 

Załączone pismo jest publicznym sygnałem do refleksji. Jest sygnałem do podjęcia dialogu ze stroną społeczną. Jest oczekiwaniem na zahamowanie prób rozmontowywania przemysłowego mechanizmu, który był i jest bardzo sprawny przez ostatnie 40 lat.

Tej refleksji Ministra Energii oczekujemy i na nią liczymy.