Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 

 

 

 

Otrzymaliśmy od poszczególnych pracodawców - Kopalni Bełchatów, Spółek (Ramb, Betrans, Bestgum) propozycje dwóch porozumień związanych  z tzw. "skoszarowaniem".

Zdaniem PGE GiEK S.A. i wymienionych pracodawców - z uwagi na szczególne okoliczności faktyczne i prawne, należy: czasowo, fizycznie i dobrowolnie poddać odosobnieniu od reszty Pracowników i społeczeństwa określoną grupę Pracowników niezbędnych w celu zapewnienia ciągłości procesu urabiania węgla i jego dostarczania do Elektrowni, na okres wskazany przez Pracodawcę.

Działąjąc w pełni odpowiedzialnie za bezpieczeństwo, zagwaratnowanie praw obywatelskich i pracowniczych zawartych w prawie - Konstytucji RP, Ustawie Kodeks pracy, Układom Zbiorowym Pracy, Porozumień zbiorowych  - w imię dobra Pracowników Oddziału i Spółek, w imię dobra naszych Zakładów pracy, przekazaliśmy Pracodawcom JEDNOBRZMIĄCE STANOWISKO ORGANZACJI ZWIĄZKOWYCH .

Do pobrania     KOPALNIA  BEŁCHATÓW      -    RAMB     -     BESTGUM     -    BETRANS

CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA i PRACODAWCY przedstawiony PROJEKT SKOSZAROWANIA 

 Pogarszająca się  sytuacja gospodarcza w naszym kraju, wskutek panującej pandemii koronawirusa powoduje częste zmiany w prawie. Pewne rozwiązania dotyczą tych pracodawców, którzy chcąc ratować miejsca pracy - będą obniżać wynagrodzenia chcąc utrzymać miejsca pracy.
Obniżanie wynagrodzeń nigdy nie bywało i nie jest po myśli pracowników. Czasem jednak wybór pomiędzy utratą miejsca pracy a pozostanie w nim z mniejszą wypłatą, staje się trudną alternatywą i bezkompromisowym wyborem. 

 

Ta myśl drąży się już w świadomości wielu Pracowników Spółek m.in. Bestgum, Ramb czy Betrans. Zwróciliśmy się z pytaniem do Zarządów wymienionych Spółek, czy zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Porozumienie, które określone jest w ustawowym rozwiązaniu tzw. Tarczy 1.0.

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko SRK BWB w sprawie wdrożenia procedury przekazywania "Oświadczeń pracownika" - Załogom KWB Bełchatów, KWB Turów oraz Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.

Domagamy się natychmiastowego wycofania wdrożonej procedury oraz zarchwizowania poprzez zniszczenie gromadzonych dotychczas oświadczeń.

Pismo pobierz T U T A J

W dniu 10 kwietnia 2020r. w godzinach popołudniowych został przekazany załodze KWB Bełchatów druk OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA, który po ewentualnym podpisie stanie się Oświadczeniem woli Pracownika umożliwiający Pracodawcy podjecie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom, w tym osobom znajdującym się w tzw. grupie ryzyka w związku z potencjalnym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Przygotowane OŚWIADCZENIE jest formalnym nadużyciem Pracodawcy, gdyż ŻADEN obowiązujący przepis prawny nie upoważnia Pracodawcy do otrzymania wiedzy jego stanie zdrowia, a szczególnie:

  • Czy choruje lub nie choruje przewlekle na: choroby układu oddechowego, choroby serca, niewydolność nerek, cukrzycę;
  • Czy posiada lub nie posiadam inne niż wskazane w pkt. 1 upośledzenia odporności mojego organizmu,
  • Czy jest lub nie jest ciężko uzależniony od nikotyny (papierosów).

Organizacje związkowe nie rekomendują podpisywania tych OŚWIADCZEŃ także m.in. z powodu dalszego ich użycia w sferze stosunków służbowych, sposobu przechowywania, udostępniania, przetwarzania.

Do chwili przekazania Pracownikom KWB Bełchatów ww Oświadczeń, Pracodawca nie przedstawił organizacjom związkowym żadnych powodów i argumentów związanych z potrzebą podpisu tego Oświadczenia oraz nie przedstawił jak zamierza realizować podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom, w tym osobom znajdującym się w tzw. grupie ryzyka w związku z potencjalnym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.