Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

  

W dniu 9 marca br. wszystkie organizacje związkowe KWB Bełchatów złożyły Pracodawcy zawiadomienie o uruchomieniu procedury sporu zbiorowego. 

 

Żądaniem jest:

  • Zachowanie, przestrzeganie, stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień, których stroną są organizacje związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”, gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie wobec nich określonych warunków pracy i płacy,
  • Nie podejmowanie działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
  • Udzielenie gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające  zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.

W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w zawiadomieniu żądań w terminie do 12.03.2020r. pisma nasze należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.

 

 

 

 

Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołała zarząd XI kadencji.

Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Wojciech Dąbrowski, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek, wiceprezesa zarządu ds. finansowych Paweł Strączyński, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Paweł Cioch, wiceprezesa ds. innowacji Paweł Śliwa.

Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata.

Zarząd PGE planuje audyt projektów i pilną, w perspektywie dwóch miesięcy, prezentację działań Grupy Kapitałowej PGE.