Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 Minister Aktywów Państwowych 30 grudnia 2019 r. przekazał do Komisji Europejskiej Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wypełniając tym samym obowiązek nałożony na Polskę przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokument został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r.

 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

  1. Bezpieczeństwa energetycznego,
  2. Wewnętrznego rynku energii,
  3. Efektywności energetycznej,
  4. Obniżenia emisyjności,
  5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Krajowy plan został opracowany uwzględniając wnioski z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r. Dokument został sporządzony w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, Polityka ekologiczna Państwa 2030, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030) oraz uwzględniając projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

- 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:

- 14% udziału OZE w transporcie,

- roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

 

 8 listopada 2019r. Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040).

 Zdaniem byłego już Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zaktualizowany po konsultacjach społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. - uwzględnia wiele zgłoszonych uwag, a jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki. 

 

Nowym elementem jest dodanie efektu POZORNEGO USPOKOJENIA, jak i wskazania potrzeby adaptacji załóg na nowe, niedookreślone rozwiązania.
Dla zachowania ładu społecznego i środowiskowego istotne są działania po zakończeniu eksploatacji złoża lub wycofaniu z systemu jednostki wytwórczej. Konieczne jest nie tylko zabezpieczenie kopalń, w których nastąpiło sczerpanie złóż, ale transformacja całych regionów górniczych. 
W wielu przypadkach kopalnia i/lub elektrownia oraz firmy świadczące usługi dla nich to główni pracodawcy w regionie, dlatego brak działań może skutkować problemami społeczno-gospodarczymi. Niezbędne jest wdrażanie specjalnych programów rozwoju dla takich regionów, np. poprzez specjalne wsparcie przedsięwzięć rozwojowych, tworzenie dogodnych warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, czy dodatkowych mechanizmów rynku pracy, a także stymulowanie modernizacji sektora i inwestycji w niskoemisyjne i nieemisyjne źródła wytwórcze. Jest to szczególnie ważne jeśli zakończenie pracy kopalni lub elektrowni następuje w wyniku transformacji energetycznej gospodarki, a zatem szybciej niż wynika to z technicznych możliwości. Transformacja musi mieć charakter sprawiedliwy, co oznacza, że tempo zmian nie wpłynie na drastyczny wzrost cen energii, a regiony narażone na negatywne skutki zmian otrzymają wsparcie. W tym celu w 2020 r. opracowany zostanie plan restrukturyzacji rejonów górniczych węgla kamiennego i brunatnego z wykorzystaniem środków unijnych
. ”

KOMENTARZ:

Wielkimi krokami zbliża agonia Regionu, który od lat był ostoją krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Przeciągający się kilkuletni już proces uzyskania koncesji na eksploatację złoża ZŁOCZEW - wprowadza Załogę Kopalni Bełchatów w stan utraty nadziei na kontynuację zatrudnienia. 
Rządzący - będąc pod pręgieżem zmian klimatu - w dokumencie sprzed zmian, nadali już kierunek dla branży węgla brunatnego. Przypomnijmy te prorocze słowa Ministerstwa Energii:
"Dokończona zostanie eksploatacja czynnych złóż i zagospodarowanie perspektywicznych. Za perspektywiczne uznaje się złoża Złoczew i Ościsłowo, a za rezerwowe Gubin. Dla zagospodarowania nowych złóż perspektywicznych główną rolę odegrają ceny uprawnień do emisji CO2 i rozwój nowych technologii. Innowacje mają posłużyć wdrażaniu niskoemisyjnych technologii oraz alternatywnemu wykorzystaniu węgla brunatnego. Zgazowany surowiec (gaz syntezowy) cechuje się mniejszą emisyjnością i umożliwia wykorzystanie zsynchronizowane z popytem".

Przedwyborcze obietnice trzeba schować między bajki, czteroletnie działania przedstawicieli Rządu na rzecz rozwoju węgla brunatnego - TO ZMARNOWANY CZAS ZA PUBLICZNE FINANSE, TO ZAMASKOWANA OBŁUDA i karmienie mieszkańców naszego Regionu PUSTĄ NADZIEJĄ.

Plany można mieć, plany można próbować realizować, z planów można próbować się rozliczyć, plany można zmieniać, na planach wszystko może się kończyć...
Tak właśnie dryfuje przyszłość Regionu, ku jego rychłemu końcowi. 
Zakończymy  eksploatację węgla w Odkrywce Szczerców na poziomie 2032 roku, Odkrywka Złoczew nie ruszy i co dalej???
?
I tu z pomocą przychodzi ponownie wyraz "MOŻE".
Może za pomocą nowych technologii zgazujemy Złoczewski węgiel,
Może dzięki środkom unijnym już od 2025 roku Region rozpocznie działanie nowy - zmieniony profilowo i branżowo - rodzaj działalności gospodarczej,
Może dzięki środkom unijnym, nie będzie już na odkrywce m.in.: górników, mechaników, elektromonterów, operatorów sprzętu technologicznego,
Może, może, może.....

Determinacja Pracowników Grupy Kapitałowej PGE w obszarze Bełchatowa (Oddziały i Spółki) DOPROWADZI do MASOWYCH PROTESTÓW.
Dotkną one Wszystkich: zarówno rządzącej Zjednoczonej Prawicy, jak i tej części opozycji, która na kolanach ugina się wpływom i nakazom zaślepionej klimatycznie Unii Europejskiej.

W imieniu Obywateli i dla dobra Obywateli Naszego Państwa – mówimy DOŚĆ !!!!!!
DOŚĆ pustych obietnic
DOŚĆ zakłamania
DOŚĆ manipulacji

Zwracamy się z Apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas obchodów Święta Górniczego 2015 roku w Bełchatowie, mówił te słowa:

Wystąpienie Prezydenta Barbórka Bełchatów

Panie Prezydencie 
Pracownicy Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego WOŁAJĄ o POMOC:
POMOC w RATOWANIU NASZEGO SEKTORA
POMOC w RATOWANIU MIEJSC PRACY
POMOC w OBRONIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO PAŃSTWA

 

materiał wideo: tvn24bis.pl

  Apel Dziesięciu dotyczący przyszłości branży węgla brunatnego w Polsce

 Dziesięciu profesorów reprezentujących polskie uczelnie i firmy podpisało się pod tzw. Apelem Dziesięciu dotyczącym przyszłości polskich elektrowni pracujących na węglu brunatnym.

 Pod Apelem podpisali się: Prof. Bronisław Barchański - AGH Kraków, Prof. Jerzy Bednarczyk - Poltegor Instytut Wrocław, Prof. Józef Dubiński - ZG SITG Katowice, Prof. Monika Hardygóra - Politechnika Wrocławska, Prof. Wiesław Kozioł - AGH Kraków, Prof. Marian Miłek - Uniwersytet Zielonogórski, Prof. Wojciech Nowak - AGH Kraków, Prof. Marek Ściążko - AGH Kraków/ IChPW Zabrze, Prof. Stanisław Wołkowicz - Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa oraz Prof. Radosław Zimroz - Politechnika Wrocławska.

źródło i zdjęcia: kig.pl, cire.pl