Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

PIERWSZY KOMUNIKAT DYREKCJI KWB Bełchatów

W dniu 17.03.2020r., doszło do telekonferencji Dyrekcji Oddziału z Przewodniczącymi Związków Zawodowych. W efekcie merytorycznej i emocjonalnej wymiany poglądów - doszło do podjęcia decyzji o wydaniu dwóch komunikatów przedstawionych przez Dyrekcję Kopalni. Pierwszy wydany w dniu dzisiejszym (poniżej), drugi w dniu jutrzejszym - o większym poziomie szczegółowości.

Mamy nadzieję, że dotychczasowy stan bezpieczeństwa Pracowników KWB Bełchatów w ich miejscach pracy - zostanie zdecydowanie poprawiony. Zwracamy się do Pracowników o stałe monitorowanie podjętych działań przez Pracodawcę oraz bieżące przekazywanie Przełożonym i organizacjom związkowym sugestii, wniosków, uwag w zakresie korekty lub poprawy podjętych działań przez Pracodawcę.

KOMUNIKAT POBIERZ:   T U T A J

 
 

16.03.2020

 GLINIANE STANDARDY W PODMIOTACH PGE, 

 SPÓŁKI O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI  PAŃSTWA

 

Jako odpowiedzialny pracodawca i przedsiębiorca dbamy o zdrowie naszych Pracowników i podejmujmy wszelkie niezbędne działania wpisujące się wysokie standardy wyznaczane przez administrację państwową - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE podejmuje szereg działań mających na celu ochronę zdrowia i życia Pracowników, w tym wdrożenie pracy zdalnej, budowanie świadomości dotyczącej w  szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki, kwarantanny oraz związanych z organizacją spółki i organizacją pracy mającymi na celu zapewnienie ciągłości działania.” – czytamy w Komunikacie Spółki z 15 marca 2020r.

Zupełnie odmiennie jest w realnym, codziennym życiu.

Poza „suchymi” komunikatami kierowanych do Pracowników co należy robić, aby ochronić się przed koronawirusem – Spółka nie daje narzędzi, nie daje Pracownikom NIC, aby można było cokolwiek zrobić.

Czekamy na płyny dezynfekcyjne, rękawice, maski.......

Czekamy na PILNE wprowadzenie zasad bezpieczeństwa dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy BEZPOŚREDNIO związanych z PODSTAWOWYM PROCESEM PRODUKCJI.

Pojawiające się pierwsze przypadkowe (poza pracą) i te w miejscu pracy kontakty z osobami zarażonymi koronawirusem lub mającymi kontakt wtórny z osobami zarażonymi koronawirusem – STAJĄ SIĘ JUŻ FAKTEM.

Ten niekontrolowany kontakt wprowadza strach, podejrzenia, wolę separacji, czasem już narastającą agresję.

To WSZYSTKO przez brak KONKRETNYCH i ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ OSÓB KIEROWNICTWA Grupy Kapitałowej PGE.

Przestańcie raportować bez sensu, przestańcie zabierać czas na działanie.

Przestańcie pisać i mówić, że dbacie o zdrowie Pracowników. Przestańcie kłamać.

Jeśli nie zabezpieczymy Pracowników z tzw. pierwszego frontu produkcji – między bajki możemy włożyć stwierdzenie, że Elektrownia (Kopalnia) Bełchatów i Opole posiadają możliwość zwiększenia produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zamiast zwiększenia energii - BIERNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH doprowadzi nas do wygaszenia Elektrowni.

Pracownicy mają już dość pustego gadania, dość oczekiwania. I nie jest to straszenie, to przerażający real.

W imię dobra Pracowników, dobra Obywateli naszego kraju - zwracamy się o SZYBKĄ i RACJONALNĄ REAKCJĘ.

 

  

W dniu 9 marca br. wszystkie organizacje związkowe KWB Bełchatów złożyły Pracodawcy zawiadomienie o uruchomieniu procedury sporu zbiorowego. 

 

Żądaniem jest:

  • Zachowanie, przestrzeganie, stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień, których stroną są organizacje związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”, gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie wobec nich określonych warunków pracy i płacy,
  • Nie podejmowanie działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
  • Udzielenie gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające  zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.

W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w zawiadomieniu żądań w terminie do 12.03.2020r. pisma nasze należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.