Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o PIT mówiące o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników są zgodne z ustawą zasadniczą. 
Kwestionowane przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z konstytucją.

8 lipca 2014r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

Bełchatów, 10.07.2014r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały w dniu dzisiejszym kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. PGE podaje, że odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla.

- Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

- Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

W dniu 02.07.2014r. w Bogatyni - Zarząd Spółki MegaSerwis wraz z organizacjiami związkowymi podpisali Zakładową Umowę Emerytalną. To zwieńczenie prac celem wprowadzenia PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego) w Spółce. Program będzie prowadzony przez Pracodawcę w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.
Środki w ramach Programu wnoszone będą do subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu PZU FIO Parasolowego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - aby PPE wszedł w życie w Spółce - Pracodawca złożył w Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek o rejestrację Programu.

Przekazujemy informację otrzymaną do Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza w sprawie studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”. Od nowego roku akademickiego 2014/2015 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostają uruchomione nowe studia podyplomowe "Górnictwo odkrywkowe", powstałe po połączeniu dotychczasowych studiów: ”Górnictwo odkrywkowe węgla - brunatnego" oraz "Górnictwo odkrywkowe".

Studia te adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany swoich kwalifikacji zawodowych. W załączeniu szczegółowe informacje na ich temat, które również zamieszczone są na stronie www.kgo.agh.edu.pl/go.

30.06.2014 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Bełchatowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych podczas którego odbyła się debata dotycząca.: Sytuacji na lokalnym rynku pracy - wyzwania i potencjalne możliwości rozwoju rynku pracy - na przykładzie Miasta Bełchatów i Powiatu Bełchatowskiego.

Debatę prowadził Przewodniczący Zarządu Waldemar Lutkowski wraz Marzeną Tyl - korespondentem terenowy Lokalnych Centrów Informacji Forum Związków Zawodowych.
W debacie uczestniczyli licznie zebrani członkowie Zarządu FZZ Województwa Łódzkiego oraz zaproszeni goście:

- Starosta Powiatu bełchatowskiego Pan Szczepan Chrzęst,
- Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Pan Dariusz Matyśkiewicz,
- Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pan Robert Imbor
- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie Pan Jacek Walczyk.

od lewej: Z-ca Dyrektora PUP, Starosta Powiatu Bełchatowskiego, Przewodniczący ZWŁ FZZ, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A.