Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 W związku ze złożeniem przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Zawadę rezygnacji z pełnionej funkcji, informujemy, że Rada Nadzorcza w dniu 26.10.2018 r. powierzyła czasowo Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Radosławowi Rasale pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. Aktualny skład Zarządu Spółki PGE GiEK S.A. przedstawia się następująco:

•   Radosław Rasała – p.o. Prezesa Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

•   Krzysztof Domagała – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania

•   Stanisław Żuk – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

•   Andrzej Kopertowski – Wiceprezes Zarządu

 24 października 2018 roku Sławomir Zawada złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PGE GiEK S.A. - podano w komunikacie Spółki. 

Sławomir Zawada objął funkcję prezesa PGE GiEK po p. Jacku Kaczorowskim w grudniu 2015 roku.

Przed objęciem prezesa Zarządu PGE GiEK był dyrektorem ds. ekonomiczno - komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni. Był także m.in. prezesem zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu, a także zastępcą głównego mechanika w Kopex-Famago. 

Po rezygnacji prezesa, zarząd PGE GiEK pracuje w składzie: Krzysztof Domagała (wiceprezes zarządu ds. wytwarzania), Andrzej Kopertowski (wiceprezes zarządu), Radosław Rasała (wiceprezes zarządu ds. finansowych), Stanisław Żuk (wiceprezes zarządu ds. wydobycia). 

Źródło: PGE GiEK S.A., PAP

 

Kolejna Konferencja programowa Społeczny PRE_COP24, odbyła się we wtorek, 9 października, w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konferencję w ramach przygotowań Polski do grudniowego, katowickiego szczytu klimatycznego COP24 zorganizowała europosłanka Jadwiga Wiśniewska we współpracy z górniczymi centralami związkowymi - NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, SITG i think-tankiem Górnictwo OK.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali Wiceprzewodnicący: Waldemar Lutkowski, Dariusz Trzcionka i Marek Mnich. W skład reprezentacji naszej Centrali weszli: Marek Gacka, Waldemar Marek Jończyk, Józef Ryl, Marek Nanuś, Grzegorz Trefon

 

Warszawa, 28.08.2018r. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on utworzenie dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Projekt MF przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.

Czy projektowana ustawa będzie dotyczyć tych pracodawców, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) ?

Przepisy ustawy NIE DOTYCZĄ:

1. podmiotu zatrudniającego, który prowadzi i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%, jeżeli do tego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym,

2. mikroprzedsiębiorcy (o ktrórym mowa w art.7 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację w formie papierowej do podmiotu zatrudniającego,

3. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przepis, o którym mowa w pkt.1 ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego, począwszy od dnia:

a) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni,

b) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 % wynagodzenia,

c) likwidacji PPE,

d) powstawnia opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

ZATEM - projektowana ustawa NIE BĘDZIE dotyczyć np. Pracowników KWB Bełchatów - z powodu:

- odprowadzania przez naszego pracodawcę składki do PPE w maksymalnej ustawowej wyskokości, tj. 7% (czyli więcej niż 3,5% - patrz. pkt.1)

- do PPE należy ponad 90 % pracowników (czyli więcej niż 25% - patrz pkt.1)

- zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złożonych przez pracodawcę w Porozumieniach - Umowach społecznych oraz Zakładowej Umowie Emerytalnej zawartych ze Związkami Zawodowymi .

"Polska droga do czystego środowiska” – pod takim hasłem została zorganizowana konferencja Społeczny PRE_COP24 w dniach 8-11 sierpnia 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Inaugurację konferencji dokonał prof. Józef Dubiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Kazimierz Grajcarek, koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Projektu Społeczny PRE_COP24.

Spotkanie zorganizowały Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” wraz z partnerami: SITG oraz inicjatywą Górnictwo OK. W spotkaniu uczestniczyli Dariusz Trzcionka (Wiceprzewodniczący FZZ), Jan Guz (Przewodniczący OPZZ) i Piotr Duda (Przewodniczący NSZZ „Solidarność).

Społeczny PRE_COP24 to inicjatywa środowisk społecznych i gospodarczych. Konferencja zgromadziła ponad 250 uczestników, w tym przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu. Spotkanie w Katowicach było ważne dla polskich związków zawodowych, w tym dla PZZ „KADRA” i FZZ, gdyż wyraża lata zainteresowań polityką klimatyczną. Inicjatywa była jedyną dużą oddolną inicjatywą społeczną, de-facto poprzedzającą przygotowywany obecnie przez rząd RP grudniowy szczyt klimatyczny – COP24 w Katowicach.

W drugim dniu obrad przyjęto Stanowisko: "Neutralność klimatyczna zamiast dekarbonizacji"  - pobierz TUTAJ

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.precop24.eu