Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

16 listopada 2022 r., z udziałem Pana Karola Rabendy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

 

 

Podczas posiedzenia kontynuowano rozpoczęte na poprzednich posiedzeniach negocjacje umowy społecznej NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego). W trakcie posiedzenia debatowano nad zapisami Umowy Społecznej dotyczącymi m.in. zobowiązań w zakresie legislacji, działalności socjalnej, uprawnień związków zawodowych, funduszy wspierających transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Dalsze rozmowy w celu przygotowywania ostatecznej wersji umowy społecznej NABE będą kontynuowane na kolejnym wspólnym posiedzeniu Zespołów.

 

 

 

Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa zapraszają do udziału w:

I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy z KWB Bełchatów oraz Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa skierowane jest głównie do Społecznych Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Inspektorów Pracy naszego województwa, ale także do pracodawców, pracowników, związków zawodowych, pracowników służby BHP oraz wszystkich osób i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych.

Forum odbędzie się w dniach 6 i 7 października 2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bełchatowie.

Wydarzenie, oprócz możliwości zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz poszerzenia kompetencji w służbie SIP, będzie pierwszą tego typu okazją do integracji środowiska społecznych inspektorów pracy województwa łódzkiego w celu zacieśnienia ponadzakładowej współpracy oraz wzajemnego wsparcia.

I Forum SIP Ziemi Łódzkiej otrzymało patronat:

- Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego,

- Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera,

- Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Andrzeja Legeżyńskiego.

Partnerami wydarzenia są: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Instytutu Medycyny Pracy, MK WZZ Sierpień, MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, ZZGWB KWB Bełchatów, ZZ Kadra KWB Bełchatów, MK NSZZ Solidarność, ZZ PRC KWB Bełchatów.

Sponsorem głównym I Forum SIP ZŁ jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Udział w I Forum SIP Ziemi Łódzkiej wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem e-mail: prewencja@lodz.pip.gov.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy/instytucji, numer telefonu oraz wybraną opcję cenową.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września 2022 r.

Szczegóły dot. wydarzenia wraz z programem oraz cennikiem można pobrać poniżej:

PROGRAM I FORUM SIP ZL link otwiera się w nowej karcie

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi – radcą Konradem Adamczykiem (tel. 513-610-841, e-mail: konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl) lub Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy z KWB Bełchatów - Marianem Kowalskim ( tel.601-696-077, e-mail: marian.kowalski@gkpge.pl).