Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

W dniu 7-go stycznia br. Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego GK PGE wystosowała pismo do Pana Sławomira Zawady - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., dotyczące zwołania w możliwie najszybszym terminie wspólnego posiedzenia z udziałem: Zarządu PGE GiEK S.A., Dyrektorów Oddziałów KWB Bełchatów i KWB Turów, Prezesów Spółek: Betrans, Bestgum Polska, Ramb i MegaSerwis, Strony społecznej SRK BWB.

Podstawowym tematem wspólnego posiedzenia będzie: realizacja postanowień wynikłych z Porozumienia zawieszającego prowadzone spory zbiorowe w podmiotach GK PGE oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zawarcia porozumień płacowych (ich realizacji) na 2016r. w/w Oddziałach i Spółkach.

źródło: SRK BWB

 Dorota Gardias przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2005-2011, obecnie przedstawicielka w ramienia Forum Związków Zawodowych w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) została wybrana na Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych.

 

Wybory odbyły się 21 grudnia 2015 r. na Nadzwyczajnym Kongresie FZZ zwołanym po tragicznej śmierci Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki w dniu 11 listopada 2015 r.

14 grudnia 2015r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem szefa RDS Piotra Dudy, z udziałem Premier Beaty Szydło, Marszałków Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Senatu Stanisława Karczewskiego.

Piotr Duda przypomniał na wstępie o zawieszeniu prac w Trójstronnej Komisji przez związki zawodowe i licznych protestach ulicznych, które miały miejsce potem. Zaznaczył, że nikt wówczas nie mówił o łamaniu Konstytucji przez stronę rządową, choć np. łamanie jej art. 20 mówiącego o dialogu społecznym było oczywiste. Wyraził nadzieję, że więcej takie uliczne marsze związków zawodowych nie będą już potrzebne, że rozpoczniemy nowy etap dialogu przy - stole negocjacyjnym. Jak powiedział, wierzymy, że RDS nie będzie już tylko pocztą przyjmującą rządowe informacje, ale miejscem faktycznej debaty dla dobra obywateli i Państwa. Mówił o potrzebie jak najszybszego uruchomienia dialogu branżowego i systemowego, do którego powołana jest Rada.

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji.

Tekst porozumienia (w jęz. angielskim) znajduje się T U T A J