Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Związki zawodowe zostały zaskoczone zlekceważeniem praw pracowniczych i człowieka w tekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. W czasie trwającej Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w Paryżu (COP21) z projektu umowy usunięto wzmianki dotyczące praw pracowników.

Związki zawodowe nie godzą się i nie chcą zaakceptować nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu bez jednoznacznego odniesienia w tekście umowy do praw człowieka i praw pracowniczych. Związkowcy stoją na stanowisku, że zapisy odnoszące się do sprawiedliwej transformacji (just transition) i godnej pracy (decent work) oraz miejsca pracy wysokiej jakości zgodnie z przyjętymi krajowymi priorytetami rozwoju, poszanowaniem i ochrony praw człowieka dla wszystkich, w tym ludów autochtonicznych, prawo do ochrony zdrowia i trwałego rozwoju, równości płciowej i prawa kobiet powinny być częścią nowego Porozumienia. W chwili obecnej niektóre kraje (np. Norwegia) proponują aby usunąć zapisy o prawach człowieka i pracowników, lub aby w najlepszym razie wskazać je w tekście preambuły.

W Paryżu jest około 20.000 oficjalnych gości oraz drugie tyle przedstawicieli różnych organizacji. Wśród bardzo licznej, ponad 400-osobowej międzynarodowej grupy związkowej znalazło się dwóch przedstawicieli z Polski: Robert Szewczyk z NSZZ „Solidarność” i Grzegorz Trefon z PZZ „KADRA” (FZZ).

10.12.2015

W dniu 08.12.2015r. w Słoku k/Bełchatowa odbyły się warsztaty informacyjno-szkoleniowe dla Pracodawców i przedstawicieli Związków Zawodowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. poświęcone m.in. aktualnej sytuacji i perspektywom rozwojowym Grupy Kapitałowej PGE.

Agenda warsztatów:

– rynek energetyczny w Polsce i Europie, jego perspektywy rozwoju i bariery do 2025 roku; wyniki finansowe Grupy Kapitałowej i poszczególnych Linii Biznesowych -  obecne i prognozowane; inwestycje i polityka rozwojowa Grupy Kapitałowej PGE,

– „Pakt na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy” - założenia wstępne

 

Podczas uroczystości w Bełchatowie, gdzie z udziałem prezydenta obchodzono Barbórkę - górnicze święto, Andrzej Duda przypomniał, że jest tu jedna z największych kopalń węgla w Europie i największa w Europie elektrownia, która zaspokaja ponad 20% polskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. – Nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania państwa polskiego bez Bełchatowa – stwierdził.

Jak mówił, ważne jest, by polityka energetyczna w Polsce była prowadzona odpowiedzialnie. – Odpowiedzialnie, to znaczy z uwzględnieniem naszych możliwości i zasobów, a przede wszystkim z uwzględnieniem warunków na jakich Polska może być państwem suwerennym – zaznaczył.

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagrodę i Statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” otrzymała m.in. PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Laur Forum Związków Zawodowych „za aktywny, skuteczny dialog ze związkami zawodowymi, zrozumienie spraw pracowniczych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególnie trudnych warunkach zatrudnienia" z życzeniami „dobrego rozwoju oraz dalszej, owocnej współpracy z Forum Związków Zawodowych” otrzymała również PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że są oni kontynuatorami idei, którym wierna była patronka nagrody. Godna i bezpieczna praca jako wartości nadrzędne w stosunkach pracy były jej, podobnie jak nagrodzonym, szczególnie bliskie.

Zwracając się do tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że już poprzez udział w tak szlachetnej rywalizacji udowodnili, iż zdrowie i życie pracowników jest dla nich wartością, o którą warto zabiegać. Przyznane im statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” są dowodem na potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki bezpieczeństwa pracy, dowodem, że wybrali najlepszą strategię rozwoju firmy związaną z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że wręczane podczas gali nagrody będą dla honorowanych nimi osób inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz bezpieczeństwa pracy i umacniania godności ludzkiej pracy.