Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Warszwa - Sejm RP - 28.01.2016r.  Obradowała Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Wysłuchano i rozpatrzono infomację Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na temat konsekwencji Pakietu Klimatycznego UE w kontekście ustaleń Szczytu Paryskiego (grudzień 2015) dla krajowego systemu energetycznego.

POLECAMY OBEJRZENIE TEGO MATERIAŁU - To bardzo ważne dla losów pracowników sektora paliwowo-energetycznego. 

Przedmiotowy materiał  godz. 14.08 - 15.37

 

źrodło: sejm.gov.pl

                    

W dniu 21.01.br. w Bełchatowie odbyło się plenarne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego GK PGE . W posiedzeniu uczestniczył cały Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Dyrektorzy KWB Bełchatów i KWB Turów, Prezesi Zarządów Spółek: Betrans, Bestgum Polska, RAMB i MegaSerwis oraz Przewodniczący organizacji związkowych zrzeszonych w SRK BWB. Posiedzenie odbyło się na wniosek SRKBWB (Informacja). 

Zarząd PGE GiEK S.A. - potwierdził realizację dotychczas zawartych Porozumień w Oddziałach i Spółkach zależnych i nadzorowanych zawartych ze stroną społeczną. Potwierdział również przygotowanie projektu dokumentu - wynikłego z Porozumienia zawieszającego spory zbiorowe - w terminie do końca marca br. Zarząd wyraził zgodę na współne prace ze stroną społeczną nad modyfikacją mechanizmu kształtującego wynagrodzenia - oraz do dalszej jego negocjacji przy udziale Zarządu GK PGE.

Przedmiotem dyskusji był także poziom/uzupełnienie zatrudnienia - szczególnie w Oddziałach - w związku z realizacją PDO. Strona związkowa, kolejny raz apeluje o uzupełnienie stanu załogi, szczególnie w obszarach działalności podstawowej - z uwagi na obowiązujące przepisy określonych aktów prawnych w górnictwie. Omówiono bieżącą sytaucję w Oddziałach i Spółkach. Strony spotkania przedyskutowały zakres zagadnień, jaki będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu branżowego ds. Branży Węgla Brunatnego, który odbędzie się w pierwszej połowie lutego br.

źródło: SRK BWB 

Prezydium Forum Związków Zawodowych postanowiło zająć stanowisko w sprawie „projektu ustawy o związkach zawodowych” autorstwa .Nowoczesnej Ryszarda Petru.

Prezydium FZZ dokonało pełnej oceny intencji i skutków przedstawionych propozycji.

Oprócz stanowiska samego Prezydium prezentujemy Państwu również apel Doroty Gardias - Przewodniczącej FZZ skierowane do Ryszarda Petru, przewodniczącego .Nowoczesnej.

                                                                          TEKST STANOWISKA FZZ   

                                 

           

 

                                  

Warszawa - Sejm RP - 12.01.2016r. - Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadziła wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu zmian w ustawie emerytalnej. Projekt przywraca niższy wiek przechodzenia na emeryturę - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. 

 

Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" opowiada się za ustaleniem stażu pracy pozwalającego na przechodzenie na emeryturę - niezależnie od wieku - na 35 lat składkowych dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. OPZZ uważa, że staż powinien wynosić 40 lat niezależnie od płci, ale w okresach składkowych należałoby uwzględnić czas urlopu wychowawczego oraz zwolnień lekarskich po wypadku przy pracy i w przypadku choroby zawodowej.  

 

Związki zawodowe poparły proponowaną przez prezydenta zmianę, ale argumentowały, że najważniejszą sprawą jest zapewnienie większych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co ustabilizowałoby go. Taką stabilizację zapewniłby wzrost wynagrodzeń, od których odprowadzane są składki oraz zwiększenie płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia - przekonywali podczas wysłuchania. 

Apelowali też, by likwidować sytuacje, w których składka nie jest opłacana, lub jest zmniejszana np. przy zbiegu różnych form zatrudnienia. 

 

W dniu 7-go stycznia br. Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego GK PGE wystosowała pismo do Pana Sławomira Zawady - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., dotyczące zwołania w możliwie najszybszym terminie wspólnego posiedzenia z udziałem: Zarządu PGE GiEK S.A., Dyrektorów Oddziałów KWB Bełchatów i KWB Turów, Prezesów Spółek: Betrans, Bestgum Polska, Ramb i MegaSerwis, Strony społecznej SRK BWB.

Podstawowym tematem wspólnego posiedzenia będzie: realizacja postanowień wynikłych z Porozumienia zawieszającego prowadzone spory zbiorowe w podmiotach GK PGE oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zawarcia porozumień płacowych (ich realizacji) na 2016r. w/w Oddziałach i Spółkach.

źródło: SRK BWB