Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

6 czerwca 2023 r. na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie odbył się coroczny Festyn zorganizowany przez ZZPRC KWB Bełchatów dla dzieciaków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bełchatowie.
SOSW w Bełćhatowie działa od ponad 30 lat. Uczą się w nim dzieciaki i młodzież w wieku od 7 do 24 lat.
Specjalne podziękowania dla Białe Kruki Bełchatów a w szczególności Rafał Rozpędzki za uśmiech i radość jaki daliście licznie zebranych dzieciaków.
Dziękujemy również Przedstawicielą Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Pani Staroście Dorocie Pędziwiatr i Wicestaroście Jackowi Bakalarczykowi za niezawodne przybycie i wsparcie.

 

Słodycze, wata cukrowa, kiełbaski, dyskoteka a przede wszystkim motory były głównymi atrakcjami jaki w tym roku udało się nam przygotować.
Dziękujemy oczywiście również PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział KWB Bełchatów za prezenty dla dzieciaków.
Do zobaczenia za rok !!!

fot. ZZPRC KWB Bełchatów

 Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.), Forum Związków Zawodowych, przedkłada propozycję w sprawie wzrostu w 2024 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 15%;

- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 24%;

- przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być niższa niż 4420 zł, a tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę powinno wynosić:

  • od 1 stycznia 2024 r. (o 700 zł) tj. co najmniej 4300 zł; 

  • od 1 lipca 2024 r. (o 240 zł) tj. co najmniej 4540 zł;

- wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023.

Uwzględniając dodatkowo, że ustawa budżetowa na rok 2023 przyznała pracownikom państwowej sfery budżetowej podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7,8%, przy prognozowanym przez rząd wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 112,0%, Forum Związków Zawodowych oczekuje, że wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną w 2023 r. dodatkowo o 20%. 

 

Poniżej zamieszczmy link do Stanowiska FZZ wraz z uzasadnieniem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2003 r. dzień 28 kwietnia jest ustanowiony jako święto przez Międzynarodową Organizację Pracy i obchodzony jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku wiadącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika.

 

W ramach tegorocznych obchodów silnie akcentowane jest prawo każdego pracownika do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Podkreślone jest także ogromne znaczenie zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia.  Przedstawiciele świata pracy zwracają uwagę na głębsze zastanowienia się nad przekazem fundamentalnych konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

W tym dniu, wraz z Dyrekcją oraz licznymi delegacjami, w naszym zakładzie złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Kolega Marian Kowalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wraz ze swoim Zastępcą kolegą Jackiem Krupą, poprowadzili uroczystości. W swoim przemówieniu ZSIP zwracał uwagę na powagę na jaką zasługuje Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w Pracy.

Wśród licznych delegacji nie mogło oczywiście zabraknąć naszych przedstawicieli, wśród których byli: Przewodniczący Adam Blada oraz Wiceprzewodniczący Adam Polakiewicz, którzy złożyli kwiaty w imieniu związku oraz  Poczet Sztandarowy ZZPRC KWB Bełchatów.

 

 Warto dodać, że Związki zawodowe obchodzą 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku hasłem ogłoszonym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest:

Organizowanie się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Z okazji tegorocznych obchodów warto podkreslić, że pracownicy są w stanie najlepiej dostrzec zagrożenia w swoim miejscu pracy. Jednak ich samotne głosy nawołujące do poprawy warunków pracy można bardzo łatwo zignorować. Zwłaszcza, gdy zarządy firm mają bardziej na uwadze zdrowy zysk niż zdrowych pracowników. Najlepszą taktyką w takiej sytuacji jest organizowanie się i wspólne działanie. ITUC zaznacza, że takie możliwości dają właśnie pracownikom związku zawodowe.

Warto dodać, że tegoroczne uroczystości zaszczycił swoją obecnością Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Pan Marcin Grzelak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

fot. ZZPRC KWB Bełchatów

źródło:https://m.ciop.pl/

 
 

W dniu 24 marca 2023r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów. Wiodące zagadnienia, zarówno z poprzedniego roku:

        1. wzrost wynagrodzeń w KWB Bełchatów i Spółkach zrealizowany w 2022r.

        2. porozumienia etatyzacyjne

        3. zmiany w Prawie geologicznym i górniczym oraz w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu   

            Ubezpieczeń Społecznych 

        4. Porozumienie na przedpolu i Umowa Społeczna NABE

 

       

      

jak i roku bieżącego:

        1. wzrost wynagrodzeń w KWB Bełchatów i Spółkach w roku bieżącym

        2. prace nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego 

            i branży górnictwa węgla brunatnego

        3. prace nad projektem rozporządzenia do ww ustawy.

 

Oficjalnie podziękowano, za wkład w prace Zarządu związku przebywającym już na emeryturze, koleżance Marioli i kolegom Pawłowi i Witkowi.

     

Dokonano również wyboru Przewodniczącego ZZPRC KWB Bełchatów. Wyborem Delegatów Przewodniczącym został kol. Adam Blada.